הגישה שלנו

צוות אבינה משוכנע שיש לפתוח לכל אחת ואחד את השער ללמידה עשירה, יעילה ומהנה. ההתקדמות המדהימה במדעי המחשב ובחינוך, האינטרנט המהיר, מחירי המחשבים והטאבלטים, מאשפרים פיתוח לומדות מולטימדיה יעילים וידידותיים, המקנים הזדמנות שווה ללמידה איכתית המכסה את תכנית הלימודים.

ארבע תשתיות ללומדה:

     1. המחקר המדעי בחינוך:

             1. המחקר בכל תחומי הלמידה

             2. ניתוח מפורט של השגיאות הנפוצות והתפיסות המוטעות

             3. אבחון דיפרנציאלי ותיקון מותאם פרטני

 

     2. כלי פיתוח תוכנה מתקדמים:

             1. תכנות מונחה עצמים

             2. שפה ייעודית עוצמתית, התומכת בתפיסה הדידקטית

             3. מינהל למידהה, המאפשר למידה ללא ליווי מבוגר

 

      3. תמיכה במסכי מגע ובמקלדת, ריצה בסביבות שונות עם מכשירים מגוונים

     

      4. ניצול המולטימדיה: קול אנושי, מוסיקות, תמונות, קליפים ועוד

יישום הרעיון של בלום למורה פרטי:

    1. הלומדה שולטת בחומר הנלמד, מכירה את השגיאות הנפוצות וכן את הדרכים לסייע ללומד להתגבר עליהן

    2. הלומדה ארגנה את הלמידה מהקל אל הקשה, ומהמוחשי למופשט

    3. הלומדה מגוונת בין תחומי הלמידה, תוך מתן חופש בחירה של התחומים

    4. הלומדה מצדדת בלמידה בינתחומית

    5. כל לומד מתקדם לפי הקצב שלו

    6. הלומדה מנתחת בזמן את השגיאות של הלומד ומציעה עזרה ותיקון מותאמים

    7. הלומדה אינה מבחינה בין לומד ולומד, והיא בעלת סבלנות אין קץ